Aanvullende diensten

Diensten > Aanvullende diensten >

Loopbaanonderzoeken

 

Een loopbaanonderzoek is een inventarisatie van jouw mogelijkheden. Door middel van onderzoek naar jouw capaciteiten, talenten, persoonlijkheid, competenties en interesses, zoeken we samen de beste richting voor jou. De loopbaanadviseur van Lentewerk kiest een op maat samengesteld onderzoek gericht op jouw vraagstelling. Bij Lentewerk maken we gebruik van betrouwbaar en valide testmateriaal (goed bevonden door COTAN) om te bepalen wie je bent en wat je kunt. Daarnaast hanteert de loopbaanadviseur de NIP-codes voor wat betreft vertrouwelijkheid. Soms is het noodzakelijk om naar ons kantoor te komen voor het maken van testen, maar veelal kun je thuis op een zelfgekozen moment de vragenlijsten invullen via een digitaal testplatform of op papier. Na evaluatie van de resultaten en een diepte-interview ontvang je zelf een uitgebreide persoonlijke rapportage, die inzicht geeft in je mogelijkheden en interesses.

 

Waarom een loopbaanonderzoek voor jouw belangrijk is:

Zoek je een passende opleiding? Ben je toe aan een volgende stap in je loopbaan? Of moet je je vanwege andere redenen oriënteren op een nieuwe werkplek? Weet je niet welke richting je op zou willen en kunnen? En welke scholing nodig is om deze stap te kunnen zetten? Een loopbaanonderzoek biedt uitkomst.

 

Waarom een loopbaanonderzoek voor een werkgever belangrijk is:

Je medewerkers op de juiste functie hebben, is voor een werkgever van groot belang. Niet alleen omdat zij op een passende plek beter functioneren, maar ook om uitval en ziekte te voorkomen.  Een CV geeft een beeld van iemands kennis en werkervaring, maar biedt geen inzicht in of iemand werkelijk op de juiste plek zit. Loopbaanonderzoek kan op verschillende momenten ingezet worden om te bepalen of mensen op de juiste plek zitten. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van onderzoek bij werving en selectie, doorgroeien, veranderen van richting, maar ook ter voorkoming van uitval of bij re-integratie tijdens/na ziekte.

Diagnostiek van Arbeidsvaardigheden

 

Ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid maken een goede mens-werkafstemming steeds meer noodzakelijk.

Met de Melba-beoordelingssystematiek kunnen de mogelijkheden van een werknemer én de eisen van een functie geanalyseerd en vastgelegd worden. Capaciteiten van de persoon zijn bepalend, maar ook kennis van de eisen die een functie aan de persoon stelt zijn van belang. Door de vergelijking van beide kan bepaald worden of een werkplek perspectief bied op de lange termijn, of om te bepalen of terugkeer in een oude functie na uitval nog mogelijk is en welke begeleiding en/of welke werkplekaanpassingen nodig zijn.

 

De Melba systematiek is geschikt om toe te passen bij Disability Management, Vocational Rehabilitation, personeelsselectie, arbeids(re)integratie en duurzame inzetbaarheid in de meest brede zin van het woord.

 

Het instrument voor de diagnostiek van arbeidsvaardigheden (IDA) bestaat uit  toetsen van verschillende moeilijkheidsgraad. Met deze toetsen wordt de handelingsvaardigheid zichtbaar: wat kan iemand op basis van instructie daadwerkelijk laten zien. Welke vorm van instructie wordt gesnapt, kan men zelf structuur aanbrengen, heeft men voorstellingsvermogen, neemt men zelf beslissingen, hoe zit het met de schoolse vaardigheden?

 

Door een combinatie van de arbeidsvaardigheidstoetsen en een beoordeling in de praktijk kunnen de arbeidsvaardigheden op verschillende momenten en in verschillende situaties beoordeeld worden, wat een compleet beeld van vaardigheden oplevert. Hierdoor is over- of onderbelasting vroegtijdig te detecteren.

 

 

 

 

 


Burn-out preventie

 

Burn-out lijkt meer en meer bij onze tijd te horen. Burn-out wordt vaak in één adem genoemd met oververmoeidheid en werkstress. Maar burn-out is veel complexer dan dat. Burn-out heeft te maken met een langdurige disbalans tussen de zorg voor anderen en de zorg voor jezelf. Het vuur, de passie die energie geeft om iedere dag weer aan de slag te gaan, is bij burn-out cliënten letterlijk gedoofd. Dit vertaalt zich in psychisch, lichamelijk en emotioneel “opgebrand zijn”, met alle ernstige, vaak langdurige, gevolgen van dien.

 

Om een burn-out te voorkomen is het belangrijk om te weten hoe een burn-out ontstaat, wat bij jou de aanleiding is en welke signalen jij krijgt die kunnen wijzen op een voorstadium van Burn-out. Ook kunnen we meten in hoeverre je al verschijnselen van burn-out ervaart en hoe je met stress en druk omgaat. Samen gaan we aan de slag met jouw situatie om ervoor te zorgen dat je de stressfactoren kunnen verminderen.

 

 

Trainingen

 

 

 


Weerbaarheid/Sociale Vaardigheid


Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden, welzijn en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind. Het is een psychofysiek programma, wat betekent dat je via een actieve, fysieke invalshoek de vaardigheden aangeleerd krijgt. Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en het maken van verwerkingsopdrachten. Kracht in je buik, creëert kracht in je hoofd. Rust in je buik, creëert rust in je hoofd.

 

 

 

Sociale Vaardigheidstrainingen

 

Contact met andere mensen is een belangrijk onderdeel van het leven. Zowel op het werk als in privé situaties kom je in contact met anderen. Dan is het belangrijk dat je jezelf goed kunt uitdrukken. Dit is niet altijd gemakkelijk en kan best spannend zijn. Als je het lastig vindt om een gesprek met iemand te beginnen, voor jezelf op te komen of om te gaan met kritiek en complimentjes, is een training Sociale Vaardigheden een oplossing.

Tijdens een training sociale vaardigheden wordt er aandacht besteed aan je zelfvertrouwen. Je krijgt de vaardigheden uitgelegd in duidelijke stappen die je ondersteunen om in allerlei situaties te kunnen reageren. Hierdoor ga jij je mee zeker van jezelf voelen in contact met de ander.
Agressie Replacement training

 

Allemaal worden we wel eens boos. Boosheid is een natuurlijk menselijk gevoel.  Maar als je niet de baas kunt blijven over je eigen boosheid, verandert die in agressie. Agressie is het negatieve gedrag dat je laat zien wanneer je boos bent. Het zijn verbale of fysieke manieren om de mensen waar je boos op bent pijn te doen. In de training Agressie Replacement leer je om de signalen van je boosheid te herkennen, je emoties te controleren en een probleem constructief op te lossen. Door controle over je boosheid te behouden laat je jouw persoonlijke kracht zien naar anderen.

 


Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie