Outplacement

Diensten > Outplacement >

Outplacement.

 

Re-integratie en outplacement hebben een grote overlap in de dienstverlening. In beide gevallen wordt er een nieuwe betrekking gezocht voor de medewerker.

Bij outplacement gaat deze wens, vraag en behoefte vaak uit van de medewerker, maar wordt de noodzaak gecreëerd vanuit het bedrijf waar de medewerker werkzaam is. 

 

 


 

Lentewerk staat voor persoonlijke en professionele begeleiding in de zoektocht naar jouw nieuwe uitdaging.

 

Bij outplacement zie je vaak dat de medewerker begeleiding nodig heeft in de verwerking van het ontslag. Individueel of in groepsverband kan een training rouwverwerking ingezet worden.

 

Bij outplacement wordt de medewerker begeleid richting die nieuwe baan, waarbij de persoonlijke  motivatie een grote rol speelt en de drijfveer is om verder te willen en een nieuwe kans te krijgen op duurzaam werk. 

 

Outplacement is net als re-integratie maatwerk en kan bestaan uit:

 

  • Intakegesprek en opstellen van een persoonlijk en realistisch actieplan, waarbij het niveau, de wensen en de (on)mogelijkheden maatgevend zijn voor het vervolgtraject.
  • Loopbaanonderzoek. Aan de hand van een aantal op de persoon afgestemde testen in kaart brengen wat de persoonlijkheid, de vaardigheden en de competenties zijn. Een diploma is mooi, maar niet altijd leidend in de nieuwe zoekrichting.
  • Opstellen van een CV op maat en inzetten van social media zoals LinkedIn,
  • Sollicitatietraining en/of versterken van de vaardigheden,
  • Advisering over (bij)scholing en opleiding,
  • Verkennen van de arbeidsmarkt en eventueel werkervaring opdoen in de vorm van stage,
  • Actieve begeleiding bij het zoeken naar de baan voor jou,
  • Blijvende persoonlijke ondersteuning en advisering tijdens de zoektocht,
  • Advies en nazorg bij aanvang van de nieuwe dienstbetrekking.
  • En natuurlijk het einddoel: Je nieuwe baan!

 

https://www.loopbaanadvies.net/loopbaan/outplacement/

http://www.oval.nl/themadossiers/loopbaan/outplacement-van-werk-naar-werk

 

Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie