Re-integratieadviseur

Diensten > Re-integratieadviseur >

 

Re-integratie, 1e, 2e en 3e spoor.

 

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. Zie ook onderstaande link voor meer tekst en uitleg Wet Verbetering Poortwachter en de link naar de UWV site met de wettelijke spelregels.

 

Ga je met mij in zee om jouw medewerker te begeleiden naar een andere werkomgeving binnen je eigen of een andere organisatie, dan krijg je mijn persoonlijke professionele inbreng. En ook mijn kennis en kunde in het omgaan met mensen met een beperking of gevoeligheid die de werkuitoefening in de “oude” functie niet meer mogelijk maakt. Ik werk laagdrempelig en laat de overstap voor de medewerker zo soepel mogelijk verlopen. 

 

Lentewerk staat voor persoonlijke benadering en maatwerk.

 

Samen met jou kan ik zoeken naar mogelijkheden binnen je eigen bedrijf door expertises als jobcarving en jobcreation in te zetten. Het onderzoeken van de mogelijkheden om letterlijk een nieuwe functie te creëren, waarbij niet alleen de zieke medewerker een passende functie kan verwerven. Maar waar ook de meerwaarde voor het zittende personeel zal doorklinken door hen weer de functie terug te geven die ze ooit ambieerden en die wellicht door de jaren heen een deels andere en wellicht minder leuke invulling heeft gekregen. We werken samen toe naar een win-win situatie.

 

Is reeds duidelijk dat terugkeer binnen het eigen bedrijf niet mogelijk is, dan zoek ik naar de best passende nieuwe werkomgeving voor je medewerker rekening houdend met o.a. de kwaliteiten, capaciteiten en vaardigheden, maar ook de belemmeringen van de medewerker. 

 

 

Wat wel eens vergeten of onderschat wordt, is dat afscheid nemen van het huidige werk en de collega’s veel stress en letterlijk rouwen met zich meebrengt. Een training rouwverwerking kan in zo’n geval op maat ingezet worden.

 

Heb je interesse, neemt dan gerust contact met mij op voor een informatief en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

https://www.arboportaal.nl

https://www.uwv.nl/werkgevers

http://www.oval.nl/themadossiers/activering/re-integratie

 

Outplacement.

 

Re-integratie en outplacement hebben een grote overlap in de dienstverlening. In beide gevallen wordt er een nieuwe betrekking gezocht voor de medewerker.

Bij outplacement gaat deze wens, vraag en behoefte vaak uit van de medewerker, maar wordt de noodzaak gecreëerd vanuit het bedrijf waar de medewerker werkzaam is. 

 


Lentewerk staat voor persoonlijke en professionele begeleiding in de zoektocht naar jouw nieuwe uitdaging.

 

Bij outplacement zie je vaak dat de medewerker begeleiding nodig heeft in de verwerking van het ontslag. Individueel of in groepsverband kan een training rouwverwerking ingezet worden.

 

Bij outplacement wordt de medewerker begeleid richting die nieuwe baan, waarbij de persoonlijke  motivatie een grote rol speelt en de drijfveer is om verder te willen en een nieuwe kans te krijgen op duurzaam werk. 

 

Outplacement is net als re-integratie maatwerk en kan bestaan uit:

 

  • Intakegesprek en opstellen van een persoonlijk en realistisch actieplan, waarbij het niveau, de wensen en de (on)mogelijkheden maatgevend zijn voor het vervolgtraject.
  • Loopbaanonderzoek. Aan de hand van een aantal op de persoon afgestemde testen in kaart brengen wat de persoonlijkheid, de vaardigheden en de competenties zijn. Een diploma is mooi, maar niet altijd leidend in de nieuwe zoekrichting.
  • Opstellen van een CV op maat en inzetten van social media zoals LinkedIn,
  • Sollicitatietraining en/of versterken van de vaardigheden,
  • Advisering over (bij)scholing en opleiding,
  • Verkennen van de arbeidsmarkt en eventueel werkervaring opdoen in de vorm van stage,
  • Actieve begeleiding bij het zoeken naar de baan voor jou,
  • Blijvende persoonlijke ondersteuning en advisering tijdens de zoektocht,
  • Advies en nazorg bij aanvang van de nieuwe dienstbetrekking.
  • En natuurlijk het einddoel: Je nieuwe baan!

 

https://www.loopbaanadvies.net/loopbaan/outplacement/

http://www.oval.nl/themadossiers/loopbaan/outplacement-van-werk-naar-werk

 

Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie