Outplacement

Re-integratie 2e Spoor | Outplacement

Soms kun je door (medische) beperkingen je eigen werk niet meer doen en is ook ander werk bij je werkgever niet mogelijk. In zo’n geval is je werkgever verplicht je te helpen bij het vinden van passend werk bij een andere werkgever. Dit heet 2e spoor re-integratie en staat in de Wet Verbetering Poortwachter. Ook kunnen er andere redenen zijn waardoor je afscheid moet of wil nemen van je werkgever. Dat noemen we outplacement.

Op zoek naar passend werk

In beide situaties gaan we samen met jou op zoek naar een andere baan. Wij hebben een sterk regionaal netwerk en een goede kijk op passend werk. In onze zoektocht naar een nieuwe baan houden we rekening met jouw kwaliteiten, capaciteiten en vaardigheden, maar ook eventuele belemmeringen.

Zorgvuldig werken

We zijn ons bewust van jouw belangen en die van je werkgever en dragen zorg voor een goede balans. Zorgvuldigheid is daarbij heel belangrijk. Om die reden leggen we alle stappen zo nauwkeurig mogelijk vast.

Ontmoet ons team
Aangenaam kennismaken

Ontmoet ons team

Ons team

Terug naar de bovenkant van de website